West-Brabant Summit

West-Brabant Summit 2021, onderdeel van FIC – Festival Innovatie Creativiteit

Beleef West-Brabant op 18 november a.s. Deze keer doen we dat anders dan anders en brengen we initiatieven, netwerken en mensen samen. In FIC, het Festival rond Innovatie en Creativiteit. Eén van de onderdelen is de West-Brabant Summit 2021!  

FIC is een verzameling van verschillende activiteiten die binnen én buiten plaatsvinden op de Triple O Campus in Breda  van 15.00 tot 23.00 uur. De West-Brabant Summit vindt daarbij plaats van 15.30 – 17.30 uur.  Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op de website van FIC, het Festival Innovatie Creativiteit 

Terugblik op West-Brabant Summit 2020

REWIN organiseerde op 4 november 2020 de West-Brabant Summit. Digitaal, interactief en verrassend on-line van 15.00 – 17.00 uur. 

Juist in moeilijke tijden is het belangrijk om samen te werken voor een economisch robuust West-Brabant. De basis vormt de economische agenda. Hierin is de koers en ambitie van de regio vastgesteld door de EBWB (Economic Board West-Brabant). Tijdens deze eerste West-Brabant Summit werd ingegaan op de EBWB en de economische agenda, specifieke aandachtspunten van het regionale ecoysteem  en het belang van leiderschap en netwerken voor West-Brabant. Ook ging het om  informeren en bijpraten over hoe REWIN de economische agenda uitwerkt via regionale programma’s. Met als steekwoorden inspireren, discussiëren, kennis delen en verbinden.    

Ruim 100 (!) genodigden uit bestuurlijk en ambtelijk West-Brabant, West-Brabantse bedrijven die een relatie hebben met de verschillende programma’s en besturen van West-Brabantse onderwijsinstellingen namen online deel.

Directeur Henk Rosman van REWIN trad op als  dagvoorzitter. Na een plenair programma, met onder meer een presentatie van prof. Erik Stam over regionale ecosystemen, leiderschap en netwerken. Aansluitend volgde een animatie over het DNA van West-Brabant en de economische agenda, werd gevolgd door een presentatie van Paul Depla, voorzitter van de Economic Board West-Brabant. 

Daarna volgden breakoutsessies waarin de deelnemers kennis konden nemen van en meepraten over de ontwikkelingen in de verschillende programma’s. 

Het daaropvolgende tafelgesprek van Henk Rosman vond plaats met 3 aansprekende mkb-ers uit West-Brabant, die ieder op hun eigen manier invulling geven aan leiderschap en een regionale voortrekkersrol. Henk ging in op hun drive voor de regio met Judtith Vermeulen van Vekon, Leon Joore van Millvision en Rob Peeters van Handpicked Agencies. Vervolgens volgde een tweede breakoutsessie, en de afsluitende wrap-up.  

Een inspirerende middag voor de triple helix in West-Brabant.