West-Brabant Summit 2020

REWIN organiseerde op 4 november de West-Brabant Summit. Digitaal, interactief en verrassend on-line van 15.00 - 17.00 uur. 

Juist in moeilijke tijden is het belangrijk om samen te werken voor een economisch robuust West-Brabant. De basis vormt de economische agenda. Hierin is de koers en ambitie van de regio vastgesteld door de EBWB (Economic Board West-Brabant). Tijdens de West-Brabant Summit werd ingegaan op de EBWB en de economische agenda, specifieke aandachtspunten van het regionale ecoysteem  en het belang van leiderschap en netwerken voor West-Brabant. Ook ging het om  informeren en bijpraten over hoe REWIN de economische agenda uitwerkt via regionale programma’s. Met als steekwoorden inspireren, discussiëren, kennis delen en verbinden.    

Ruim 100 (!) genodigden uit bestuurlijk en ambtelijk West-Brabant, West-Brabantse bedrijven die een relatie hebben met de verschillende programma's en besturen van West-Brabantse onderwijsinstellingen namen deel.

Directeur Henk Rosman van REWIN trad op als  dagvoorzitter. Na een plenair programma, met onder meer een presentatie van prof. Erik Stam over regionale ecosystemen, leiderschap en netwerken. Aansluitend volgde een animatie over het DNA van West-Brabant en de economische agenda, werd gevolgd door een presentatie van Paul Depla, voorzitter van de Economic Board West-Brabant. 

Daarna volgden breakoutsessies waarin de deelnemers kennis konden nemen van en meepraten over de ontwikkelingen in de verschillende programma's. 

Het daaropvolgende tafelgesprek van Henk Rosman vond plaats met 3 aansprekende mkb-ers uit West-Brabant, die ieder op hun eigen manier invulling geven aan leiderschap en een regionale voortrekkersrol. Henk ging in op hun drive voor de regio met Judtith Vermeulen van Vekon, Leon Joore van Millvision en Rob Peeters van Handpicked Agencies.

Vervolgens volgde een tweede breakoutsessie, en de afsluitende wrap-up.  

West-Brabant Summit

De deelnemers aan het tafelgesprek, ondernemers Leon Joore (Millvision), Judith Vermeulen (Vekon) en Rob Peeters (Handpicked Agencies)
met Henk Rosman, directeur REWIN, en op de achtergrond de animatie.