Economische Agenda West-Brabant

West-Brabant heeft te maken met een snel veranderende wereld, met grote (economische) uitdagingen. Door goede  triple helix samenwerking wil de regio deze uitdagingen omzetten in kansen. EBWB heeft een scherpe ambitie geformuleerd voor het West-Brabant van 2030:

West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar een ‘nieuwe economie’ en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.

Lees meer: Economische ambitie West-Brabant 2030

De strategie wordt uitgewerkt in twee vierjaren Economische Agenda’s. 

Download: EBWB_economische agenda 2023- 2026

De Economische Agenda West-Brabant 2023-2026 steekt  in op de overlappende thema’s ‘Duurzame Economie’ en ‘Innovatief Ondernemen’ met vier programma’s, gebaseerd op het economisch karakter van de regio. Dit zijn respectievelijk de programma’s Circulair ondernemen, Plantbased ondernemen, Startup & scale-up en Innovatief mkb.

De regionale ontwikkelorganisatie REWIN pakt de rol van ‘centrale spelverdeler’. REWIN neemt het voortouw voor de gerichte triple helix-samenwerking en faciliteert die.

Agenda voor de toekomst.