Uitvoering Economische Agenda

De EBWB heeft de Economische agenda 2023- 2026 vastgesteld.

De regio steekt in op de overlappende thema’s ‘Duurzame Economie’ en ‘Innovatief Ondernemen’. Uitvoering vindt plaats in vier programma’s, die zijn gebaseerd op het economisch karakter van de regio.

De vier programma’s zijn:  Circulair ondernemen, Plantbased ondernemen, Startup & scale-up en Innovatief mkb.

REWIN heeft de opdracht gekregen van de EBWB om deze agenda samen met de triple helix partners tot uitvoering te brengen. REWIN initieert, stimuleert en verbindt.

Programma's bieden een gestructureerde manier om resultaten te behalen