Uitvoering economische agenda

De EBWB heeft de Economische Agenda West-Brabant vastgesteld. In deze Economische Agenda is vastgesteld dat de regio behoefte heeft aan vernieuwend ondernemerschap en  netwerkvorming. Dit krijgt invulling via de thema’s Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen.

Uitvoeringsprogramma
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is gevraagd te zorgen voor de uitwerking van de Economische Agenda met een triple helix gebaseerd Uitvoeringsprogramma. Dit Uitvoeringsprogramma is een integraal onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. 

Het Uitvoeringsprogramma is opgebouwd rond sectorspecifieke programma’s en sector onafhankelijke programma’s, gericht op vernieuwend ondernemerschap.

Sectorspecifieke programma’s:
– Agrofood/Biobased
– Creatieve Dienstverlening
– Hightech Maintenance
– Logistiek

Sector onafhankelijke programma’s:
– Startups
– Groei mkb
– Vestigen  

 

Programma's bieden een gestructureerde manier om resultaten te behalen