Economische Agenda West-Brabant

De Economic Board West-Brabant heeft de economische koers en ambitie van de regio West-Brabant vastgelegd in de Economische Agenda West-Brabant. De weg naar een veerkrachtige economie is gebaseerd op een duidelijke keuze: Hub voor vernieuwend ondernemerschap. En dat doen we samen in West-Brabant. Door te verbinden, verslimmen en verduurzamen!

De Economische Agenda West-Brabant - Hub voor vernieuwend ondernemerschap kunt u downloaden.

De essentie van de Economische Agenda West-Brabant is helder verbeeld in een infographic. Deze infographic kunt u hier bekijken.

De Economische Agenda is inspiratiebron geweest voor de Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Agenda voor de toekomst.

In één oogopslag

De Economische Agenda West-Brabant is helder verbeeld in een one-pager met infographic.

Klik op onderstand beeld voor een vergroting.
Onder de infographic staat ook een tekst met toelichting.

infographic

Toelichting: 

Het DNA van West-Brabant bestaat enerzijds uit een aantal minder sterke elementen (zwakke netwerkvorming, diversiteit en beperkte economische massa). Anderzijds hebben we ook een aantal historisch sterke punten. Agrofood doen we in de regio al meer dan 100 jaar. De suikerindustrie, die voorheen in alle steden en dorpen van onze regio te vinden was, is daar een mooi voorbeeld van. Door diversificatie, optimalisatie en de diverse industriële revoluties zijn industrieën en sectoren ontstaan als logistiek en maintenance. Qua logistiek staan we al jaren in de top van de logistieke hotspots en bij het onderhoud van de JSF motoren staat onze regio centraal.

Op dit moment hebben we een veerkrachtige economie. We hebben geen grote economische pieken of dalen. Maar dat is geen garantie. De wereld verandert en snel ook (drones, robotisering, duurzaamheidsdoelstellingen, Klimaatakkoord, etc). Daarom moeten we op een andere manier gaan werken. Samen. Als samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Als triple helix. Maar ook slimmer, duurzamer en meer in verbondenheid met elkaar en onze omgevingen. We moeten Verbinden om de economische massa te maken die nodig is om (op wereldschaal) te kunnen slagen. We moeten Verslimmen, maar niet door proberen om slimmer te worden dan andere regio's, maar juist door het goed en snel (durven) toepassen van slimme oplossingen. En we moeten Verduurzamen. De enige manier om economische te overleven is door duurzame producten aan te bieden, gemaakt in duurzame processen. Duurzaamheid is een (vereiste geworden van de) markt.

Om veerkrachtig te blijven hebben we behoefte aan (ver)nieuw(end) ondernemerschap. We moeten beter gebruik gaan maken van onze bijzondere regionale ligging. Tussen twee wereldhavens, een eigen zeehaven en centraal op de as Amsterdam-Brussel. Ofwel, vernieuwend ondernemerschap in combinatie met onze bijzondere regionale ligging: een hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we op twee manier. Enerzijds door het sterk houden en maken van onze bestaande sectoren: Agrofood & Biobased, Logistiek en Maintenance die we mogelijk verbreden met ‘Kennisdiensten’ en ‘Leisure & Toerisme. De sectoren roepen we op tot Verbinden , Verslimmen en Verduurzamen. Anderzijds onderkennen we dat vernieuwend ondernemerschap niet alleen kan en moet komen vanuit de sectoren. We hebben als regio zeer veel innovatief mkb. Daarom zetten we in op  Innovatief mkb. Vernieuwing komt ook uit nieuw ondernemerschap. Daarom onderkennen we het belang van Startups voor onze regio. Daarnaast komt vernieuwing juist ook van buiten onze regio, en daarom blijven we aandacht houden voor het aantrekken en vestigen van bedrijven in onze mooie regio!

We werken daarbij programmatisch. Vanuit een Economische Agenda werken we, voornamelijk via Icoonprojecten, gestructureerd aan het economisch veerkrachtig houden van de regio. Als EBWB willen we de regio aanzetten tot actie, stimuleren en onze rol in het verbinden spelen. In de sectoren werken we vanuit de Triple Helix gedacht. Door de complexiteit en omvang van de hedendaagse opgaven kan niemand dat alleen. De overheid niet, onderwijs niet en ondernemers ook niet. De enige weg is samen voorwaarts. Er ligt daarom ook vooral een uitnodiging aan iedereen om bij te dragen, om in te zetten, om mee te doen. Alleen dan maken we van 1 + 1 ook echt 3. Alleen dan maken we impact. In Den Bosch, in Den Haag, in Brussel, op de wereld…

De uitnodiging ligt er… het is nu aan ons allemaal om daar gebruik van te maken!

Uitvoering Economische Agenda

De EBWB heeft de Economische Agenda West-Brabant vastgesteld. In deze Economische Agenda is vastgesteld dat de regio behoefte heeft aan vernieuwend ondernemerschap en  netwerkvorming. Dit krijgt invulling via de thema's Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen.

Uitvoeringsprogramma
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is gevraagd te zorgen voor de uitwerking van de Economische Agenda met een triple helix gebaseerd Uitvoeringsprogramma. Dit Uitvoeringsprogramma is een integraal onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. 

Het Uitvoeringsprogramma is opgebouwd rond sectorspecifieke programma's en sector onafhankelijke programma's, gericht op vernieuwend ondernemerschap.

Sectorspecifieke programma's:
- Agrofood/Biobased
- Creatieve Dienstverlening
- Hightech Maintenance
- Logistiek

Sector onafhankelijke programma's:
- Startups
- Groei mkb
- Vestigen
  

Het uitvoeringsprogramma 2021 kunt u hier downloaden (pdf).

Programma's bieden een gestructureerde manier om resultaten te behalen.