Uitvoering Economische Agenda

De EBWB heeft de Economische Agenda West-Brabant vastgesteld. In deze Economische Agenda is vastgesteld dat de regio behoefte heeft aan vernieuwend ondernemerschap en  netwerkvorming. Dit krijgt invulling via de thema's Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen.

Uitvoeringsprogramma
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is gevraagd te zorgen voor de uitwerking van de Economische Agenda met een triple helix gebaseerd Uitvoeringsprogramma. Dit Uitvoeringsprogramma is een integraal onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. 

Het Uitvoeringsprogramma 2019 is opgebouwd rond sectorspecifieke programma's en sector onafhankelijke programma's, gericht op vernieuwend ondernemerschap.

Sectorspecifieke programma's:
- Maintenance
- Logistiek
- Agrofood & Biobased-

Verder vindt verkenning plaats naar de sectorale thema's Kennisdiensten en Leisure & Toerisme. Deze maken momenteel nog geen deel uit van het Uitvoeringsprogramma.

Sector onafhankelijke programma's:
- Groei mkb
- Startup ondersteuning
- Acquisitie en vestigen
  

Het uitvoeringsprogramma kunt u hier downloaden (pdf).

Programma's bieden een gestructureerde manier om resultaten te behalen.