Hoe pakken we het aan?

De ambitie van West-Brabant is aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant: hub voor vernieuwend ondernemerschap. Want hoe gaan we op weg naar een veerkrachtige regionale economie die in speelt op een snel veranderende wereld? Door op een andere manier te gaan werken, samen met ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook slimmer, duurzamer en meer in verbondenheid met elkaar en onze omgeving. We moeten Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen.

We pakken het aan door samen aan de slag te gaan. Met doelgerichte economische programma’s gericht op sectoren en vernieuwend ondernemerschap.

Dat doen we in triple helix verband, want als overheid, onderwijs en ondernemers kunnen we het niet alleen. Met aan iedereen de uitnodiging om bij te dragen, in te zetten, mee te doen. Samen voor een sterk West-Brabant.

Onderstaande animatie licht dit toe.

Hub voor vernieuwend ondernemerschap.

Verbinden, Verslimmen, Verduurzamen.