Wat doen we?

De Economic Board West-Brabant (EBWB) formuleert de economische ambities van de regio West-Brabant.

EBWB geeft de kaders voor de uitvoering van het economisch beleid en functioneert als informele opdrachtgever van de regionale ontwikkelingmaatschappij REWIN West-Brabant (samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven).

De economische ambities staan aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant. Deze agenda geeft de weg aan naar een veerkrachtige West-Brabantse economie, gebaseerd op een duidelijke keuze: Hub voor vernieuwend ondernemerschap.

We doen dit samen, via de strategische thema's Verbinden, verslimmen en verduurzamen.

Startpunt is ons regionale DNA.

Historisch gezien zijn agro, industrie & logistiek onze sterke punten.

Wie zijn wij? De leden van de board

West-Brabant

EBWB is actief voor de regio West-Brabant. Startpunt is ons regionale DNA. Met als historische basis agrofood, industrie en logistiek. En een uitstekende strategische ligging.

Maar dat is niet genoeg voor een blijvend veerkrachtige regio. We moeten kansen pakken. Oplossingen gaan over grenzen van sectoren en geografische grenzen heen. Niet in isolement. Met oog voor wereldse problemen en invloeden van buitenaf. En relaties met andere regio's.

Economisch duurzame en krachtige regio.

Hoe pakken we het aan?

De ambitie van West-Brabant is aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant: hub voor vernieuwend ondernemerschap. Want hoe gaan we op weg naar een veerkrachtige regionale economie die in speelt op een snel veranderende wereld? Door op een andere manier te gaan werken, samen met ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook slimmer, duurzamer en meer in verbondenheid met elkaar en onze omgeving. We moeten Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen. 

We pakken het aan door samen aan de slag te gaan. Met doelgerichte economische programma's gericht op sectoren en vernieuwend ondernemerschap. 

Dat doen we in triple helix verband, want als overheid, onderwijs en ondernemers kunnen we het niet alleen. Met aan iedereen de uitnodiging om bij te dragen, in te zetten, mee te doen. Samen voor een sterk West-Brabant.

Onderstaande animatie licht dit toe.

Hub voor vernieuwend ondernemerschap.

Verbinden, Verslimmen, Verduurzamen.