Wat doen we?

De Economic Board West-Brabant (EBWB) formuleert de economische ambities van de regio West-Brabant.

EBWB geeft de kaders voor de uitvoering van het economisch beleid en functioneert als informele opdrachtgever van de regionale ontwikkelingmaatschappij REWIN West-Brabant (samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven).

De economische ambities staan aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant. Deze agenda geeft de weg aan naar een veerkrachtige West-Brabantse economie, gebaseerd op een duidelijke keuze: Hub voor vernieuwend ondernemerschap.

We doen dit samen, via de strategische thema's Verbinden, verslimmen en verduurzamen.

Startpunt is ons regionale DNA.

Historisch gezien zijn agro, industrie & logistiek onze sterke punten.

Wie zijn wij? De leden van de board

West-Brabant

EBWB is actief voor de regio West-Brabant. Startpunt is ons regionale DNA. Met als historische basis agrofood, industrie en logistiek. En een uitstekende strategische ligging.

Maar dat is niet genoeg voor een blijvend veerkrachtige regio. We moeten kansen pakken. Oplossingen gaan over grenzen van sectoren en geografische grenzen heen. Niet in isolement. Met oog voor wereldse problemen en invloeden van buitenaf. En relaties met andere regio's.

Economisch duurzame en krachtige regio.

Hoe pakken we het aan?

De ambitie van West-Brabant is aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant: hub voor vernieuwend ondernemerschap. Want hoe gaan we op weg naar een veerkrachtige regionale economie die in speelt op een snel veranderende wereld? Door op een andere manier te gaan werken, samen met ondernemers, onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook slimmer, duurzamer en meer in verbondenheid met elkaar en onze omgeving. We moeten Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen. 

We pakken het aan door samen aan de slag te gaan. Met doelgerichte economische programma's gericht op sectoren en vernieuwend ondernemerschap. 

Dat doen we in triple helix verband, want als overheid, onderwijs en ondernemers kunnen we het niet alleen. Met aan iedereen de uitnodiging om bij te dragen, in te zetten, mee te doen. Samen voor een sterk West-Brabant.

Hub voor vernieuwend ondernemerschap.

Verbinden, Verslimmen, Verduurzamen.

Regiodeal MidWest-Brabant

EBWB kijkt ook over de grenzen van de regio.

Samen met de regio Midden-Brabant is met steun van de provincie Noord-Brabant als MidWest-Brabant de regiodeal Makes & Moves aangeboden. Het streven: in 2040 koploper zijn in verantwoorde productie en distributie. Met de Regio Deal zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio.


De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN, Regio West-Brabant, Hart van Brabant en MidPoint werken samen om te zorgen voor een maximaal resultaat voor de propositie. Rijk en regio richten zich zo op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen.

Medio 2019 is in totaal 130 miljoen beschikbaar gekomen voor uitvoering.

Zie de informatiesheet met info over de 17 projecten van de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Aanvullende informatie over de Regio Deal is ook te vinden op de website van REWIN. 


 


Makes & Moves

Koploper in verantwoorde productie en distributie