Maintenance

Ontwikkelen en profileren van toonaangevende, toekomstbestendige en veerkrachtige maak- en onderhoudsindustrie. West-Brabant zal duurzaam innoveren en internationaal blijven concurreren. De regio waar kennis en technologie wordt omgezet in waardevolle toepassingen, producten en diensten.
Icoonprojecten: Robot maintenance applicatielab, West-Brabant Techniekstad en International Expertise Centre of Composites West Brabant.

Logistiek

Het ontwikkelen van een ecosysteem waarin alle betrokken partijen concreet en effectief samenwerken en verslimmen om de logistieke vitaliteit van de regio West-Brabant te versterken. 
De icoonprojecten CONNECTED PLUS en DALI weerspiegelen de ambitie van het programma

Agrofood & Biobased

De regio ontwikkelen / profileren als cruciale schakel in de nieuwe groen plantaardige economie, die wereldwijd bijdraagt aan gezond, veilig en hoogwaardig voedsel en (biobased) non-food toepassingen. 
Icoonprojecten: Smart farming in belangrijke teelten, BioVoice en Broedplaats Agrofood

Groei mkb

Weten wat er speelt bij het Groei mkb en ze faciliteren op grond van de ambities en behoeften. Groei en innovatie stimuleren en faciliteren. 

Strategische focuspunten: netwerk bieden, innovatie stimuleren en faciliteren en Groei mkb verduurzamen.

Icoonactiviteiten: accountmanagement, Bedrijfsontwikkelings-traject, Industriƫle Symbiose en Podium geven.

Startup

Doorontwikkelen van het Startup ecosysteem waarin Startups in West-Brabant kunnen uitgroeien tot stars

Icoonactiviteiten: Braventure, Startup parels West-Brabant en Broedplaats startups.

Acquisitie & vestigen

Het doel:
Economische structuur van West-Brabant versterken door bedrijvigheid en bedrijven aan te trekken van buiten de regio. 

Het proces: 
- Strategische acquisitie op basis van de behoeften van de sectorprogramma's.
- Regionale acquisitieteams maken regionale proposities, versterken samenwerking.
- Acquisitie op kansrijke bedrijven.
- Vestigingsloket voor bedrijven

Icoonactiviteiten: Strategische Acquisitieteams, Acquireren, Contactpunt voor de regio.