Agrofood/Biobased

De regio ontwikkelen / profileren als cruciale schakel in de nieuwe groen plantaardige economie, die wereldwijd bijdraagt aan gezond, veilig en hoogwaardig voedsel en (biobased) non-food toepassingen. 


Programma manager Agrofood/Biobased: Marc-Paul van Halderen

De volgende personen maken deel uit van de stuurgroep van het programma Agrofood/Biobased: 

Icoonprojecten: Smart farming in belangrijke teelten, BioVoice en Broedplaats Agrofood

Creatieve Dienstverlening

Programma manager Creatieve Dienstverlening:
Geert van der Wouw

De volgende personen maken deel uit van de stuurgroep van het programma Creatieve Dienstverlening: 

Hightech Maintenance

Ontwikkelen en profileren van toonaangevende, toekomstbestendige en veerkrachtige maak- en onderhoudsindustrie. West-Brabant zal duurzaam innoveren en internationaal blijven concurreren. De regio waar kennis en technologie wordt omgezet in waardevolle toepassingen, producten en diensten.
Programma manager Maintenance: John den Ridder

De volgende personen maken deel uit van de stuurgroep van het programma Maintenance West-Brabant:

Icoonprojecten: Breda Robotics, West-Brabant Techniekstad en International Expertise Centre of Composites West Brabant.

Logistiek

Het ontwikkelen van een ecosysteem waarin alle betrokken partijen concreet en effectief samenwerken en verslimmen om de logistieke vitaliteit van de regio West-Brabant te versterken. 
Programmamanager Logistiek: Stefan van Seters

De volgende personen maken deel uit van de stuurgroep van het programma Logistiek 

De icoonprojecten CONNECTED PLUS en DALI weerspiegelen de ambitie van het programma

Startup

Doorontwikkelen van het Startup ecosysteem waarin Startups in West-Brabant kunnen uitgroeien tot stars. Het scouten, screenen en begeleiden van regionale startups vindt plaats onder de vlag van B'WISE

Programmamanager Startups: Arthur Nijhuis

Icoonactiviteiten: Braventure, Startup parels West-Brabant en Broedplaats startups.

Groei MKB

Weten wat er speelt bij het Groei mkb en ze faciliteren op grond van de ambities en behoeften. Groei en innovatie stimuleren en faciliteren. 

Strategische focuspunten: netwerk bieden, innovatie stimuleren en faciliteren en Groei mkb verduurzamen.

Programmamanager Groei MKB: Yvette Estourgie

Icoonactiviteiten: accountmanagement, Bedrijfsontwikkelings-traject, Industriƫle Symbiose en Podium geven.

Vestigen

Het doel:
Economische structuur van West-Brabant versterken door bedrijvigheid en bedrijven aan te trekken van buiten de regio. 

Het proces: 
- Strategische acquisitie op basis van de behoeften van de sectorprogramma's.
- Regionale acquisitieteams maken regionale proposities, versterken samenwerking.
- Acquisitie op kansrijke bedrijven.
- Vestigingsloket voor bedrijven

Programmamanager Vestigen: Guido van Liefland

Icoonactiviteiten: Strategische Acquisitieteams, Acquireren, Contactpunt voor de regio.