Agrofood/Biobased

De regio ontwikkelen / profileren als cruciale schakel in de nieuwe groen plantaardige economie, die wereldwijd bijdraagt aan gezond, veilig en hoogwaardig voedsel en (biobased) non-food toepassingen. 


Programma manager Agrofood/Biobased: Jonica de Bruijn

De volgende personen maken deel uit van de stuurgroep van het programma Agrofood/Biobased: 

Emmy Bakker Curio (ROC West-Brabant)
Herman de Boon Stichting Biobased Delta
Jaap Korteweg De Vegetarische Slager
John Oostvogels Rabobank De Zuidelijke Baronie
Frank Petter Gemeente Bergen op Zoom
Dick Pouwels HAS Hogeschool
André Seip RWB - Regio West Brabant
Ralph Simons Center of Expertise Biobased Economy
Jonica de Bruijn REWIN West-Brabant
Frank van Noord Suiker Unie
Ed Vreman Rabobank Zuidwest-Brabant

Icoonprojecten: Smart farming in belangrijke teelten, BioVoice en Broedplaats Agrofood