Agrofood & Biobased

De regio ontwikkelen / profileren als cruciale schakel in de nieuwe groen plantaardige economie, die wereldwijd bijdraagt aan gezond, veilig en hoogwaardig voedsel en (biobased) non-food toepassingen. 
Zie ook het uitvoeringsprogramma Agrofood & Biobased

Icoonprojecten: Smart farming in belangrijke teelten, BioVoice en Broedplaats Agrofood