Groei MKB

Weten wat er speelt bij het Groei mkb en ze faciliteren op grond van de ambities en behoeften. Groei en innovatie stimuleren en faciliteren. 

Strategische focuspunten: netwerk bieden, innovatie stimuleren en faciliteren en Groei mkb verduurzamen.

Programmamanager Groei MKB: Yvette Estourgie

Icoonactiviteiten: accountmanagement, Bedrijfsontwikkelings-traject, Industriële Symbiose en Podium geven.