Innovatief mkb

Het mkb moet de transitie naar de nieuwe economie tijdig doormaken. Ambitie is om binnen het innovatief mkb, naast financiële waarde, sociale en ecologische waarde nadrukkelijk een plek te geven in de bedrijfsdoelen en – strategie. 

Onze missie is om het mkb in West-Brabant te helpen innoveren.  Dat doen we door mkb’ers te verbinden met elkaar, met onderwijsinstellingen en met regionale overheden. Zo helpen wij het innovatieve mkb op weg in de transitie naar een nieuwe economie.

Programmamanager Innovatief mkb: Yvette Estourgie

Bedrijven die verder zijn in hun transitie naar de nieuwe economie, lopen voor in omzetgroei