Logistiek

Het ontwikkelen van een ecosysteem waarin alle betrokken partijen concreet en effectief samenwerken en verslimmen om de logistieke vitaliteit van de regio West-Brabant te versterken. 
Zie ook het uitvoeringsprogramma Logistiek

De icoonprojecten CONNECTED PLUS en DALI weerspiegelen de ambitie van het programma