Vestigen

Het doel:
Economische structuur van West-Brabant versterken door bedrijvigheid en bedrijven aan te trekken van buiten de regio. 

Het proces: 
– Strategische acquisitie op basis van de behoeften van de sectorprogramma’s.
– Regionale acquisitieteams maken regionale proposities, versterken samenwerking.
– Acquisitie op kansrijke bedrijven.
– Vestigingsloket voor bedrijven

Programmamanager Vestigen: Guido van Liefland

Icoonactiviteiten: Strategische Acquisitieteams, Acquireren, Contactpunt voor de regio.