Innovatief Ondernemen

Het succesvol ontwikkelen van startups en scale-ups die duurzame of digitale innovaties naar de markt brengen. Én het mkb de noodzakelijke stap naar de nieuwe economie laten zetten om relevant te blijven. Door concreet met koplopers aan de slag te gaan en door netwerken en leiderschap te ontwikkelen, stimuleren we de transitie naar de nieuwe economie.  

Zo zetten we in binnen het thema Innovatief Ondernemen. Er is een duidelijke overlap met het thema Duurzame Economie. Innovatief ondernemen langs een duurzame lijn leidt tot innovaties die resulteren in welvaart én welzijn. 

Innovatief ondernemen