Transitie naar
de nieuwe
economie

In West-Brabant werken we ‘triple helix’ samen. De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid vindt vorm in de Economic Board West-Brabant (EBWB). 

De EBWB is verantwoordelijk voor de economische ambitie en economische agenda. Met een duidelijke koers versterken we het regionaal economisch ecosysteem. Zo willen we onze economie inzetten voor positieve verandering en creatie van welvaart en welzijn in West-Brabant. 

De ambitie voor 2030:
West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen!