West-Brabant in transitie

Naar de nieuwe economie

Voor een welvarend West-Brabant is economische focus essentieel. Als aanjager vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven bundelt Economic Board West-Brabant (EBWB) belangen en maakt ze strategische keuzes voor een duurzame toekomst.

EBWB maakt zich sterk voor bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen die méé gaan in de beweging van de nieuwe economie. Die willen surfen op de golf van verandering. Als vertegenwoordigers van die partijen tonen we leiderschap en bouwen en delen we relevante netwerken. We inspireren en verbinden, zetten onze kennis en ervaring in. Zo creëren we kritische massa voor de omslag naar een nieuw economisch profiel, waarin plantbased, circulair en innovatiekracht samenkomen.

De toekomst van onze regio is plantbased, circulair en innovatief.