West-Brabant, voorloper in de

transitie naar de nieuwe economie

EBWB maakt zich sterk voor bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen die méé gaan in de beweging van de nieuwe economie. Die willen surfen op de golf van verandering. Als vertegenwoordigers van die partijen tonen we leiderschap en bouwen en delen we relevante netwerken. We inspireren en verbinden, zetten onze kennis en ervaring in. Zo creëren we kritische massa voor de omslag naar een nieuw economisch profiel, waarin plantbased, circulair en innovatiekracht samenkomen.

De toekomst van onze regio is plantbased, circulair en innovatief.

Grote uitdagingen beïnvloeden onze economie en daarmee de welvaart en het welzijn in onze regio. Ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering, grondstoffenonzekerheid, inflatie

en sociale ongelijkheid dagen ons uit een andere, nieuwe economie mogelijk te maken.

Voor een gezond, leefbaar West-Brabant zijn perspectief en focus op die uitdagingen ontzettend belangrijk. Als strategische aanjager vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven bundelt Economic Board West-Brabant belangen en maakt keuzes.

Onderliggende kwaliteiten

De transitie naar een toekomstbestendige economie heeft dringend een versnelling nodig, om ook op lange termijn voor welvaart te zorgen. Die transitie ontstaat niet vanzelf, door te blijven doen wat we deden. Ze vraagt om nieuwe economische impulsen, gebaseerd op onderliggende kwaliteiten van het West-Brabantse land: Plantbased zit van oudsher in het regionale DNA. Van akkerbouwers tot producenten tot innovators. Dat maakt ons een belangrijke speler in detransitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten (food) en van fossiele grondstoffen naar plantbased (non-food).

Circulaire toepassing van grondstoffen en materialen heeft de toekomst. Ook daarin zijn we al sterk en succesvol. We ontwikkelen oplossingen waardoor grondstoffen hun waarde behouden. Deze kennis en ervaring bouwen we uit, zodat we ook in deze ontwikkeling voorop lopen.

In brede zin hebben we innovatiekracht nodig. Kijk naar de energietransitie, kijk naar de ongekende impact van digitalisering, kijk naar robotisering. Ondernemers die verandering omarmen en innovatie in gang zetten, hebben we keihard nodig. Die horen thuis in onze regio, dus die faciliteren we optimaal.