West-Brabant

EBWB is de triple helix samenwerking in de regio West-Brabant. Een regio met een historisch sterke en kansrijke plantbased sector en een centrale ligging. Maar vooral ook: een regio in een snel veranderende wereld.

Een wereld met grote economische uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaam ondernemen, inclusiviteit en ketentransparantie. Maar ook met kansen! De regio West-Brabant wil voorop gaan in de transitie naar een nieuwe economie. Groen, duurzaam, sociaal en digitaal. 

Een regio waar ondernemers, overheden en schouders samen de uitdaging willen oppakken. Samen in de EBWB de koers vaststellen. Een regio met een gezamenlijke ambitie en Economische Agenda’s. Samen voor één doel: voorloper worden in de transitie naar nieuwe economie.

West-Brabant, voorloper in de transitie naar de nieuwe economie