West-Brabant voorloper

in de transitie naar de nieuwe economie

Grote uitdagingen beïnvloeden onze economie en daarmee de welvaart en het welzijn in onze regio. Ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering, grondstoffenonzekerheid, inflatie en sociale ongelijkheid dagen ons uit een andere, nieuwe economie mogelijk te maken.

Voor een gezond, leefbaar West-Brabant zijn perspectief en focus op die uitdagingen ontzettend belangrijk. Als strategische aanjager vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven bundelt Economic Board West-Brabant belangen en maakt keuzes.

Onderliggende kwaliteiten

De transitie naar een toekomstbestendige economie heeft dringend een versnelling nodig, om ook op lange termijn voor welvaart te zorgen. Die transitie ontstaat niet vanzelf, door te blijven doen wat we deden. Ze vraagt om nieuwe economische impulsen, gebaseerd op onderliggende kwaliteiten van het West-Brabantse land: Plantbased zit van oudsher in het regionale DNA. Van akkerbouwers tot producenten tot innovators. Dat maakt ons een belangrijke speler in de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten (food) en van fossiele grondstoffen naar plantbased (non-food).

Circulaire toepassing van grondstoffen en materialen heeft de toekomst. Ook daarin zijn we al sterk en succesvol. We ontwikkelen oplossingen waardoor grondstoffen hun waarde behouden. Deze kennis en ervaring bouwen we uit, zodat we ook in deze ontwikkeling voorop lopen.

In brede zin hebben we innovatiekracht nodig. Kijk naar de energietransitie, kijk naar de ongekende impact van digitalisering, kijk naar robotisering. Ondernemers die verandering omarmen en innovatie in gang zetten, hebben we keihard nodig. Die horen thuis in onze regio, dus die faciliteren we optimaal.

Golf van verandering

EBWB maakt zich sterk voor bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen die méé gaan in die beweging. Die willen surfen op de golf van verandering. Als vertegenwoordigers van die partijen tonen we leiderschap en bouwen en delen we relevante netwerken. We inspireren en verbinden, zetten onze kennis en ervaring in. Zo creëren we kritische massa voor de omslag naar een nieuw economisch profiel, waarin plantbased, circulair en innovatiekracht samenkomen.

Toekomstbestendige regio

EBWB bepaalt de stip op de horizon, stelt de economische agenda op en jaagt vernieuwing aan. We brengen een beweging op gang, die de regio inspireert en faciliteert omtrent een nieuwe, toekomstbestendige economie. We nodigen én dagen anderen uit om hun agenda’s hierop af te stemmen. Want plantbased, circulair en innovatiekracht is voor alle sectoren economisch interessant. Hiermee gaan we de gehele West-Brabantse economie versterken.

REWIN regisseert de programma’s waarmee we die toekomstbestendige economie realiseren. In een regio waar bedrijven, overheid en onderwijs eensgezind inspelen op een gezonde toekomst voor West-Brabant. En in het volle besef dat die toekomst vandaag begint.