Economische Agenda West-Brabant

Agenda voor de toekomst

West-Brabant heeft te maken met een snel veranderende wereld, met grote (economische) uitdagingen. Door goede triple helix samenwerking zet de regio deze uitdagingen om in kansen. EBWB heeft een scherpe ambitie geformuleerd richting 2030:

West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar een ‘nieuwe economie’ en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.

Lees meer: Economische ambitie West-Brabant 2030  

De strategie wordt uitgewerkt in twee vierjaren Economische Agenda’s. De Economische Agenda West-Brabant 2023-2026 legt de focus op ‘Duurzame Economie’ en ‘Innovatiekracht’. Deze thema’s zijn doorvertaald naar vier programma’s, gebaseerd op het economisch karakter van de regio. Dit zijn respectievelijk de programma’s Circulair Ondernemen, Plantbased Ondernemen, Startup & Scale-up en Innovatief Ondernemen.

De regionale ontwikkelorganisatie REWIN pakt de rol van ‘centrale spelverdeler’. REWIN neemt het voortouw voor deze gerichte triple helix-samenwerking en faciliteert die.

Lees meer: EBWB economische agenda 2023- 2026