Waar werken we aan?

De triple helix Economic Board West-Brabant (EBWB) staat aan de lat van de economische ambitie en economische agenda van de regio West-Brabant. Door versterking van het regionaal economisch ecosysteem kunnen we  de economie inzetten voor positieve verandering en creatie van welvaart en welzijn. 

De EBWB heeft de Economische ambitie van de regio West-Brabant 2030 geformuleerd: 

West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor nieuwe ondernemers die daaraan bijdragen. 

Om dit doel te behalen, stelt de EBWB twee Economische Agenda’s op, waarin de strategie voor steeds vier jaar is vastgelegd. 

De EBWB houdt daarbij de koers van de regio in het oog en stuurt zo nodig bij.   

West-Brabant zet in op de transitie naar een 'nieuwe economie'