Waar

werken we aan?

De Economic Board West-Brabant (EBWB) bestaat uit een vertegenwoordiging van bedrijfsleven, overheid en onderwijs.  Samen staan we aan de lat van de economische ambitie en economische agenda van de regio. Door versterking van het regionaal economisch ecosysteem, zetten we de nieuwe economie in voor positieve verandering en creatie van welvaart en welzijn. 

De EBWB heeft de Economische ambitie van de regio West-Brabant 2030 geformuleerd: 

West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor nieuwe ondernemers die daaraan bijdragen. 

Om dit doel te behalen, stelt de EBWB twee Economische Agenda’s op, waarin de strategie voor steeds vier jaar is vastgelegd. De EBWB houdt daarbij de koers van de regio in het oog en stuurt zo nodig bij.